Dzisiaj jest: Niedziela
29 Marca 2020
Imieniny obchodzą
Cyryl, Czcirad, Eustachy, Eustachiusz,
Ostap, Wiktoryn

Do końca roku zostało 278 dni.
Zodiak: Baran

Odwiedziło nas

Content View Hits : 265466
Przekaż 1% podatku PIT
PSONI Gryfino
Czwartek, 01. Czerwiec 2017 12:36

 

                                                                                                               

                    Zadanie współfinansowane przez Gminę Gryfino

 

 

                                           „Rozwijajmy sprawność fizyczną”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gryfinie od czerwca do końca września 2017r. realizuje zadanie zlecone przez gminę Gryfino „ Aktywni mimo ograniczeń, czyli podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino” pt.: „Rozwijajmy sprawność fizyczną”

Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia są działania integracyjne promujące w szerokim środowisku lokalnym pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych, przełamujące społeczne bariery mentalne.

Zadanie ma na celu udzielenie wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi. Głównym celem jest poprawa i podtrzymanie sprawności fizycznej oraz rehabilitacja społeczna dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi poprzez zorganizowanie, dostosowanych do potrzeb i możliwości adresatów projektu, cyklu zajęć rehabilitacyjnych.

Osoby niepełnosprawne chcą uczestniczyć w życiu społecznym, chcą być akceptowani, doceniani, podziwiani i, jak nikt inny, potrafią okazać swoją radość i wdzięczność, otwartość na świat i ludzi.

Poprzez udział w projekcie nastąpi minimalizacja izolacji społecznej beneficjentów projektu, wzrost ich sprawności fizycznej, zaradności życiowej, motywacji do pełnienia ról społecznych oraz integracji z lokalnym środowiskiem. Projekt ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi udział w zajęciach na basenie przyczyniających się do poprawy kondycji fizycznej, umiejętności pływania i bezpiecznego zachowania się w wodzie oraz w hipoterapii jako rehabilitacji poprzez jazdę konną jak i terapii poprzez sam kontakt z koniem. Udział w tego rodzaju zajęciach będzie także okazją do treningu umiejętności społecznych – korzystania z miejsc użyteczności publicznej oraz integracji z innymi osobami.

Prowadzenie przez specjalistów działań skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie przyczyni się do zwiększenia samodzielności, zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń oraz podnoszenia jakości życia beneficjentów w określonych sferach życia.

 

   Do pobrania

    Deklaracja uczestnictwa.docx

    Udostępnienie danych osobowych.docx

    Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.docx

 
Poniedziałek, 15. Maj 2017 19:00

 

 

 

Gryfino 16.05. 2017

                        Szanowni Państwo

                        Członkowie PSONI Koło w Gryfinie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Koła PSONI Koło w Gryfinie uprzejmie zawiadamia, iż dnia 02.06.2017r. odbędzie się Walne Zebranie Członków PSONI Koło w Gryfinie

Zebranie obędzie się w siedzibie PSONI Koło w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie o godzinie 15.30. W przypadku gdy obecność członków będzie niższa niż połowa drugi termin Walnego Zebrania Członków PSONI Koło w Gryfinie odbędzie się o godz.16.00

Prosimy o obecność!

Proponowany porządek obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Polskiego Stowarzyszenia na

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie w dniu 02.06.2017r.

     1.Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.

     2.Zatwierdzenie porządku obrad.

     3.Uchwalenie regulaminu obrad.

     4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.

     5.Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania

       zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).

     6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła.

     7.Prezentacja sprawozdania z działalności Koła za rok 2016.

     8.Prezentacja sprawozdania finansowego Koła za rok 2016.

     9.Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

     10.Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie Uchwał.

     11.Udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za 2016r.

     12.Dyskusja i zgłaszanie wniosków.

     13.Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.

     14.Sprawy różne.

     15.Zamknięcie obrad.

 

      Do pobrania

 

     Regulamin Walnego Zebrania 2017.docx

 

 

 
Sobota, 06. Maj 2017 21:06

 

 

 
Sobota, 06. Maj 2017 18:21

 

                                                                                                   

              Zadanie współfinansowane ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Powiatu Gryfińskiego

 

 

Obchody Dnia Godności w Gryfinie

 

5 maja obchodziliśmy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień Godności jest właściwie najważniejszym wydarzeniem w ciągu roku dla całego środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną: samych osób, ich rodzin, przyjaciół i terapeutów.

Przez Gryfino przeszedł kolorowy korowód niepełnosprawnych, ich bliskich i przyjaciół, rozdając przechodniom lizaki z hasłami jakie przeświecają obchodom. Cel jak zawsze był tylko jeden - integracja i wsparcie. Uroczyste otwarcie Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną nastąpiło, o godzinie 10:00 pod budynkiem PSONI przy ul. Szczecińskiej 33. Zaprosiliśmy wszystkich zebranych do przemarszu ulicami miasta, który zakończył się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Organizatorzy zadbali o moc atrakcji m.in. odbyły się występy osób niepełnosprawnych, uczniów szkół, przedstawicieli Klubu Senior „ Wigor” oraz DPS. Nie małą atrakcją była ciuchcia i mini zawody sportowe. Oczywiście nie zabrakło smacznych przekąsek; pieczonej kiełbasy, ciasta, napojów.

 

 
Piątek, 05. Maj 2017 19:55

 

 

    

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, zwany dalej zamawiającym,  zaprasza do złożenia oferty cenowej na utwardzenie placu z kostki betonowej przy budynku PSONI w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • rozebranie istniejącej nawierzchni
 • korytowanie
 • wywóz rozebranej nawierzchni
 • zagęszczenie terenu
 • wykonanie podbudowy ( recykling betonowy)
 • ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
 • ułożenie kostki betonowej na podsypce cemontowo- piaskowej 150 m2
 • Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie podmiot, niezbędne do wykonania zamówienia.
 • Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2017 roku.
 • W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego pod adresem: 74 -100 Gryfino, ul. Szczecińska 33 w formie pisemnej w terminie do 19 maja 2017 roku do godziny 10.00.


                                                                                                                  
             Gryfino, 5 maja 2017

 
Poniedziałek, 10. Kwiecień 2017 20:46

 

 

 

 

 

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

  Koło w Gryfinie jest organizacją Pożytku Publicznego,

  więc zachęcamy Państwa do przekazania nam 1% podatku.

 

  Pomóż nam walczyć o lepszy los dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

  Środki pozyskane dzięki zaufaniu podatników, przeznaczymy na najważniejsze

  potrzeby naszych podopiecznych,

  bo 1 procent dla Stowarzyszenia PSONI to realna pomoc potrzebującym:

 

 • wspieramy proces rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • remontujemy budynek dla potrzeb niepełnosprawnych;
 • tworzymy nowe formy wsparcia dla niepełnosprawnych

                           KRS: 0000347182

 

 

  Informujemy, że mamy już nową nazwę tj.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,

czyli w skrócie PSONI

 
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting