Dzisiaj jest: Poniedziałek
22 Kwietnia 2019
Imieniny obchodzą
Heliodor, Kajus, Leonia, Leonid,
Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor

Do końca roku zostało 254 dni.
Zodiak: Byk

Odwiedziło nas

Content View Hits : 226217
Czwartek, 15. Maj 2014 13:22

 

                                                    SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 5a, informuje, że na podstawie decyzji  nr 3/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego została  przeprowadzona  zbiórka  publiczna, która odbyła się w okresie od 1maja 2013r do 30 kwietnia 2014r.   na terenie województwa zachodniopomorskiego w formie:

- zbieranie datków do oznakowanych, ponumerowanych i zaplombowanych puszek kwestarskich

- zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli i użytkowników obiektów

- sprzedaż prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie

z przeznaczeniem zebranych środków na adaptację i remont budynku przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką Stowarzyszenia

 

 Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 35 027,97 zł,

wg poniższych form zbiórki publicznej:

- datki do puszek kwestarskich w kwocie, 19 720,30  zł.

- datki  do skarbon stacjonarnych w kwocie  , 8 136,67 zł,

- sprzedaż przedmiotów,  7 171,00 w kwocie  zł.

 pomniejszona o  488,30 zł. z tytułu opłat bankowych.

 Czysty zysk wyniósł 34 539,67 zł.

 

 Koszt zorganizowania akcji wyceniono na  1 400 zł. i pokryty został ze środków własnych odpowiednio:

- rejestracja zbiórki 0,00zł (zwolnienie z opłaty)

- ogłoszenie w prasie lokalnej – 0,00 zł (zero złotych zero groszy)

- transport – 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych)

- oznakowanie, oklejenie puszek i skarbon – 250 zł ( dwieście pięćdziesiąt złotych)

- wartość pracy wolontariuszy (w tym 5 osób z Zarządu Koła, 4 osoby zaproszone (kadra pracownicza) oraz 9 osób niepełnosprawnych w spierających wolontariuszy – praca społeczna.

 Organizacją zbiórki publicznej zajęła się przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU  nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

Środki w kwocie 6925,40 zł. ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w 2012/2013 r i środki z bieżącej zbiórki znajdują się na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK do czasu prowadzenia dalszych robót budowlanych.

 

 

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej ma formę ogłoszenia prasowego w Kurierze Szczecińskim oraz informacji na stronie Internetowej Stowarzyszenia PSOUU Koło w Gryfinie www.psouugryfino.org.pl  i na portalu Internetowym http://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty.

W imieniu Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

 

                                                                                       Przewodnicząca – Elżbieta Wiśniewska

 

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting