Dzisiaj jest: Poniedziałek
22 Kwietnia 2019
Imieniny obchodzą
Heliodor, Kajus, Leonia, Leonid,
Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor

Do końca roku zostało 254 dni.
Zodiak: Byk

Odwiedziło nas

Content View Hits : 226182
Aktualności
Piątek, 26. Czerwiec 2015 14:05

       „Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach”              

                                                                                                                                            Zadanie współfinansowane

                                                                                                                                                  przez Gminę Gryfino

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie 22 czerwca 2015 podpisało z Gminą Gryfino umowę dotyczącą realizacji zadania publicznego pn: „ Aktywni mimo ograniczeń, czyli zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino”

Zadanie ma na celu udzielenie wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez udział w projekcie nastąpi minimalizacja izolacji społecznej beneficjentów projektu, wzrost ich aktywizacji, zaradności życiowej, motywacji do pełnienia ról społecznych oraz integracji z lokalnym środowiskiem. W działającym przy PSOUU Klubie „Stokrotka” podejmiemy działania skierowane na aktywny wypoczynek, który jest szansą na integrację społeczną osób niepełnosprawnych.

Chętne osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności proszone są, o zgłaszanie się do siedziby PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5a w Gryfinie, celem złożenia deklaracji umożliwiającej udział w projekcie.

     Zdjęcia archiwum

 

 

 

 

 
Niedziela, 31. Maj 2015 20:06

 Festyn integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych

 

28 maja 2015 r. w Gryfinie odbył się „Festyn integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych”. Organizatorem imprezy był Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Szczecinie oraz Gryfińskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Celem przedsięwzięcia było:

- popularyzacja i propagowanie sportu

- rozwój współpracy i rywalizacji sportowej

- kształtowanie nawyku zdrowego i przyjemnego spędzania czasu wolnego
- upowszechnianie różnych form współzawodnictwa sportowego
- rozwijanie zainteresowań sportem

Uroczyste rozpoczęcie festynu odbyło się o godzinie 9.00 na stadionie sportowym przy udziale przedstawiciela WSZS pana Eugeniusza Kuduka i Przewodniczącej Zarządu Koła PSOUU Elżbiety Wiśniewskiej. Inauguracja rozpoczęła się integracyjnym biegiem wszystkich uczestników festynu.                                                                                          

Organizatorzy zaproponowali uczestnikom mnóstwo atrakcji. We wspólnej rywalizacji wzięło udział 230 uczestników z województwa zachodniopomorskiego m.in. z WTZ Police, WTZ Szczecin - Płonia, WTZ Szczecin, ŚDS Stargard Szczeciński, ŚDS Mielęcin, ZSS Nowego Czarnowa, WTZ Goszków, DPS Nowe Czarnowo, DPS Moryń, Szkoła Podstawowa nr1 Gryfino, WTZ Nowielin, ŚDS Szczecin oraz WTZ i ZRT Gryfino.

Podczas trwania imprezy każdy mógł spróbować swoich sił w konkurencjach sportowych takich jak, bieg integracyjny z udziałem zawodników i zaproszonych gości, wyścig na hulajnodze, wyścig – skoki na piłce, tor przeszkód na czas, rzut woreczkiem do celu (hula- hop), jazda na czas na rowerze stacjonarnym, turniej tenisa stołowego, przeciąganie liny, skoki na skakance, wyścig – sztafeta pociągów, turniej piłkarskich rzutów karnych. Oraz w zawodach pływackich. 

Nad sprawnym przeprowadzeniem konkurencji sportowych i pływackich czuwali sędziowie i trenerzy.
Zgodnie z kartami uczestnictwa zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna to uczestnicy zawodów pływackich oraz druga biorąca udział w zawodach sportowych.

Zawody pływackie odbyły się w CW” Laguna”
W zawodach pływackich wzięły 62 osoby niepełnosprawne m.in. z PSOUU Police, WTZ Gryfino, WTZ Szczecin, PSOUU Police, ZSS Nowe Czarnowo, ŚDS Stargard Szczeciński, WTZ Szczecin- Płonia.

Zawody przeprowadzono w następujących kategoriach:

               I kategoria – osoby pływające samodzielnie                          

               ( mężczyźni/kobiety)

               II kategoria- osoby nie pływające samodzielnie : w kapoku,

                 z deską lub opiekunem

                 (mężczyźni/kobiety)

               sztafeta – 4 x 25 – 4 osoby reprezentujące dany ośrodek

Ogłoszenie wyników nastąpiło o godz. 12.00. Dyplomy i medale zostały wręczane wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach. Dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wręczono puchary, medale i dyplomy.

Wyniki zawodów:  

Pływający samodzielnie – chłopcy

 I miejsce- WTZ Szczecin Wieniawskiego – Wiszniewski Wojciech

II miejsce – PSOUU Police – Budziński Rafał

III miejsce – ZSZ Nowe Czarnowo - Groszewski Tomasz

 

Pływający samodzielnie – dziewczęta

I miejsce – PSOUU Police – Jezierska Ewa

II miejsce – WTZ Gryfino – Łukaszuk Elżbieta

III miejsce –WTZ Gryfino – Woźniak Alicja

 

Pływający niesamodzielnie – chłopcy

I miejsce – PSOUU Police – Rogulski Paweł

II miejsce – ŚDS Stargard Szczeciński – Bielski Jarosław

III miejsce – WTZ Gryfino – Wiśniewski Michał

 

Pływający niesamodzielnie – dziewczęta

 I miejsce – WTZ Płonia - Janowicz Małgorzata

II miejsce – ZSS Nowe Czarnowo - Rembecka Krystyna

III miejsce – WTZ Płonia – Połońska Anna

 

Sztafeta

 I miejsce – PSOUU Police

II miejsce – ZSS Nowe Czarnowo

III miejsce – WTZ Szczecin Wieniawskiego

 

Po zakończeniu zawodów pływackich wszyscy zawodnicy udali się na Stadion Sportowy aby kibicować swoim kolegom i koleżankom w zmaganiach sportowych oraz spożyć ciepły posiłek.                        

Na Stadionie Sportowym przeprowadzono konkurencje sportowe których wyniki prezentują się następująco:

Konkurencje drużynowe

Przeciąganie liny

I miejsce   - ŚDS Mielęcin

II miejsce - WTZ Goszków

III miejsce - DPS Nowe Czarnowo

 

Tor przeszkód -

I miejsce - Zespół Szkół Specjalnych Gryfino

II miejsce – ŚDS Mielęcin

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie

 

Rzuty karne

I miejsce – WTZ Nowielin

II miejsce Szczecin Płonia

III miejsce – WTZ Goszków

 

Sztafeta

I miejsce – PSOUU Police

II miejsce – ŚDS Mielęcin

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie

 

Konkurencje niekonwencjonalne

I miejsce – ŚDS Mielęcin

II miejsce – WTZ Nowielin

III miejsce – WTZ Goszków

 

Konkurencje indywidualne

Skoki na skakance

I miejsce – ŚDS Mielęcin – Rudecka Natalia

II miejsce – WTZ Goszków Liliana Bolek

III miejsce – SP nr 1 w Gryfinie Stanke Natalia

 

Rzut do celu

I miejsce – ZSS Nowe Czarnowo – Szymek Leśniak

II miejsce – DPS Moryń – Monika Jackiewicz

III miejsce – ŚDS Szczecin ul. Rostocka – Szymon Miszker

 

Rzut w dal

I miejsce – PSOUU Police – Michał Mikołajewicz

II miejsce - ZSS Nowe Czarnowo – Szymek Leśniak

III miejsce – DPS Nowe Czarnowo – Mateusz Kukuł

 

Rzut na siłę

I miejsce – WTZ Gryfino – Tomasz Polaszczyk

II miejsce – DPS Nowe Czarnowo – Mateusz Kukuł

III miejsce – PSOUU Police – Michał Mikołajewicz

 

Kręcenie Hula Hop

I miejsce – ŚDS Mielęcin – Natalia Rudecka

II miejsce – WTZ Goszków – Katarzyna Leończyk

III miejsce – ŚDS Mielęcin- Malwina Mijalska

 

Jazda na hulajnodze

I miejsce – ŚDS Mielęcin – Piotr Gajda

II miejsce - ŚDS Mielęcin – Natalia Rudecka

III miejsce – DPS Nowe Czarnowo – Justyna Ryszkiewicz

 

Jazda na rowerze stacjonarnym

I miejsce – WTZ Goszków –Mateusz Kurzawa

II miejsce – ZSS Nowe Czarnowo- Wojtek Kiełbowski

III miejsce - ZSS Nowe Czarnowo – Adrian Kowalik

 

Skoki na piłce

I miejsce –ŚDS Mielęcin – Natalia Rudecka

II miejsce - SP nr 1 Gryfino – Jakub Kowalski

III miejsce – SP nr 1 – Jakub Dyka

 

Tenis stołowy

I miejsce – ŚDS Mielęcin – Natalia Rudecka

II miejsce – PSOUU Police – Michał Mikołajewicz

III miejsce – DPS Nowe Czarnowo – Justyna Rydzewicz

I wiele innych konkurencji

 

Rozgrywki i zabawy sportowe zorganizowane dla osób niepełnosprawnych pokazały zdrowy sposób spędzenia wolnego czasu oraz dobry sposób na integrację.

 

           Zawody pływackie

          

 

          Zawody sportowe

         

 

 
Czwartek, 28. Maj 2015 15:10

                                                                                                               

                                                                                                                     Gryfino 28.05.2015

  ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Koła PSOUU Koło w Gryfinie uprzejmie zawiadamia, iż dnia 12 czerwca 2015 roku odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków PSOUU Koła w Gryfinie

Zebranie obędzie się w WTZ ul. Sprzymierzonych 5a Gryfino  o godzinie 17.00.

W przypadku gdy, liczba obecnych członków będzie niższa niż połowa ogólnej liczby członków, drugi termin Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków PSOUU Koła w Gryfinie odbędzie się o godz. 17.30.

Prosimy o obecność!

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Uchwalenie Regulaminu Obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.

5. Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości    

     zwołania zebrania oraz jego ważności ( ze względu na liczbę obecnych członków Koła).

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków.

7. Sprawozdanie Zarządu Koła za rok 2014.

8. Informacja Zarządu Koła z działalności w okresie kadencji.

9. Sprawozdanie finansowe Koła za rok 2014.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami i przegłosowanie wniosku o udzielenie absolutorium

     ustępującemu Zarządowi.

12. Określenie liczby członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej.

13. Informacja o trybie zgłaszania kandydatów do Zarządu i trybie głosowania (Komisja

     Mandatowo-Skrutacyjna).

14. Zgłaszanie kandydatów (Komisja Wyborcza).

15. Wybory Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektora.

16. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.

17. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

18. Przerwa.

17. Ogłoszenie wyników wyborów.

18. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu.

19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.

20. Zamknięcie obrad.

                               

                                                Przewodnicząca Zarządu Koła                                          

                                                      Elżbieta Wiśniewska

 

Załączniki:  Projekt regulaminu obrad.

                          Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok.

                          Rachunek zysków i strat za 2014 rok.

                          Bilans za 2014 rok.

                          Sprawozdanie finansowe za 2014 rok  informacje ogólne.

                          Sprawozdanie finansowe za 2014 rok informacje uzupełniające.

                       

 
Poniedziałek, 11. Maj 2015 20:55

                                                                                                                                                                                       

 

INTEGRACYJNY FESTYN SPORTOWY

Z UDZIAŁEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy oraz PSOUU Koło w Gryfinie

zaprasza do udziału

 

w „Integracyjnym Festynie Sportowym” z udziałem osób niepełnosprawnych

 

CEL ZAWODÓW:

  • Popularyzacja i propagowanie sportu
  • Rozwój współpracy i rywalizacji sportowej
  • Kształtowanie nawyku zdrowego i przyjemnego spędzania czasu wolnego

MEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

                     28.05.2015r  godz. 9:00

 

   STADION MIEJSKI   ul. Sportowa 1 Gryfino

 

   CENTRUM WODNE LAGUNA – ul. Wodnika 1 Gryfino

 

     Uczestnicy: - Szkoły, Stowarzyszenia, placówki, ośrodki pracujące z osobami niepełnosprawnymi.

                           - Indywidualnie wszyscy chętni, którzy przyjdą na naszą imprezę.

                       

 Sposób przeprowadzenia festynu: - zawody pływackie odbędą się w następujących kategoriach:

Pływający samodzielnie ( chłopcy, dziewczęta), pływający z deską/kapok ( chłopcy, dziewczęta), sztafeta

 

Na stadionie zostaną rozegrane następujące konkurencje: bieg integracyjny z udziałem zawodników i zaproszonych gości,

wyścig na hulajnodze,wyścig – skoki na piłce, tor przeszkód na czas, rzut woreczkiem do hula- hop,

jazda na czas na rowerze stacjonarnym, turniej tenisa stołowego,

przeciąganie liny, skoki na skakance, wyścig – sztafeta pociągów, turniej piłkarskich rzutów karnych,  

rzut piłką lekarską na odległość, rzut ringo, kręcenie hula-hop,wyścig niekonwencjonalny.                                                                                                                                                                                                                                                                

Termin przyjmowania zgłoszeń - Zgłoszenia grupowe -lista imienna przesłana na adres organizatora do dnia

                                                             do 18.05. 2015r  

       na adres e-mail: CLOAKING

       tel/fax 91 415 20 14

                         Indywidualnie zgłoszenie na 30 min. przed rozpoczęciem konkurencji.

 Nagrody: Pływanie- indywidualnie puchary i medale oraz dyplomy uczestnictwa.

                     Pozostałe konkurencje: puchary i medale w grach i zabawach drużynowych oraz

                        dyplomy dla wszystkich uczestników.

 Zasady finansowania: Wszystkie koszty związane z organizacją imprezy pokrywa Organizator.

                                         Koszty dojazdu na imprezę pokrywają uczestniczące grupy- zespoły.

                       

Festyn finansowany jest z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

Do pobrania

 Karta zgłoszeniowa - zawody pływackie.doc

 Krta zgłoszeniowa - zawody sportowe.doc

 

 

 
Aktualności
Czwartek, 07. Maj 2015 11:42

      Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną               

                               Neptunalia 2015                                           Zadanie  współfinansowane

                                                                                                           przez Powiat Gryfiński.

 

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie 5 maja 2015r. obchodziło Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, w tym roku pod nazwą ”Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną - Neptunalia 2015”. Obchody służyły integracji społecznej osób z upośledzeniem umysłowym, prezentacji ich dorobku artystycznego i wkładu w życie kulturalne powiatu gryfińskiego, a także przybliżyły mieszkańcom środowisko osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz promocję działań na rzecz tego środowiska.            

Gryfiński Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczął się na placu Warsztatu Terapii Zajęciowej, na którym zgromadziły się licznie osoby niepełnosprawne i zaproszeni goście, min. Dyrektor PCPR Marianna Kołodziejska – Nowicka, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kasprzyk, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Grzegorz Jastrowicz, Kierownik Referatu Spraw Społecznych Barbara Lefik oraz przedstawiciele zaproszonych Stowarzyszeń. Kolorowy pochód prowadzony przez Kapelę Ludową ”Borzymianka” przeszedł pod budynek Starostwa Powiatowego i tam na ręce Starosty Gryfińskiego uczestnicy WTZ przekazali petycję z prośbą o pomoc w tworzeniu kompleksowego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w budynku przy ulicy Szczecińskiej 33 w Gryfinie.

Następnie kolejnymi ulicami, trzymając w ręku pomarańczowe baloniki i kolorowe kwiaty pochód udał się na nabrzeże, gdzie przywitał ich swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn. Przy zmiennej pogodzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Na scenie wystąpiły osoby niepełnosprawne oraz pełnosprawni uczniowie szkół gryfińskich. Odbył się przegląd piosenki marynistycznej, którego uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami i gadżetami, przekazanymi przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.

Każdy uczestnik mógł zaprezentować swoje zdolności malarskie biorąc udział w Warsztatach Plastycznych, popływać żaglówką po Regalicy pod okiem instruktora MKS Hermes Józefa Figlarza, uczestniczyć w konkurencjach sportowych przeprowadzonych przez Ludowy Związek Sportowy z Gryfina.

W uroczystościach wzięli udział:

uczniowie Szkoły Podstawowa nr 1 i 2 z Gryfina, Warsztat Terapii Zajęciowej z Goszkowa, Dom Pomocy Społecznej z Morynia i Dębców, Środowiskowy Dom Samopomocy z Milęcina, Teatr Bomba Bomba z Gryfina oraz Warsztat Terapii Zajęciowej i Zespół Rehabilitacyjno- Terapeutyczny z Gryfina.

Stowarzyszenie ukazuje osoby niepełnosprawne intelektualnie, jako te zasługujące na szacunek i godne miejsce w społeczeństwie, zwraca uwagę na poszanowanie ich  praw. Organizatorzy pragnęli wskazać, jak bardzo konieczne są działania dla wyrównywania szans tych osób, polegające przede wszystkim na dostępie do edukacji, szkoleń, pracy i indywidualnego wsparcia w aktywnym, samodzielnym życiu.

            Stowarzyszenie organizując imprezę miejską chciało włączyć do uczestnictwa środowisko osób pełnosprawnych, tworząc płaszczyznę do wspólnych działań obu środowisk i przyczyniając się do normalizacji życia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w społeczeństwie.

            Chcieliśmy przypomnieć mieszkańcom, że są wśród nich osoby niepełnosprawne intelektualnie, które w tym dniu szczególnie pragną zaznaczyć swoją obecność. 

 

 

 

 
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting