Dzisiaj jest: Poniedziałek
22 Kwietnia 2019
Imieniny obchodzą
Heliodor, Kajus, Leonia, Leonid,
Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor

Do końca roku zostało 254 dni.
Zodiak: Byk

Odwiedziło nas

Content View Hits : 226201
Ogłoszenia
Czwartek, 15. Maj 2014 13:22

 

                                                    SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 5a, informuje, że na podstawie decyzji  nr 3/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego została  przeprowadzona  zbiórka  publiczna, która odbyła się w okresie od 1maja 2013r do 30 kwietnia 2014r.   na terenie województwa zachodniopomorskiego w formie:

- zbieranie datków do oznakowanych, ponumerowanych i zaplombowanych puszek kwestarskich

- zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli i użytkowników obiektów

- sprzedaż prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie

z przeznaczeniem zebranych środków na adaptację i remont budynku przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką Stowarzyszenia

 

 Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 35 027,97 zł,

wg poniższych form zbiórki publicznej:

- datki do puszek kwestarskich w kwocie, 19 720,30  zł.

- datki  do skarbon stacjonarnych w kwocie  , 8 136,67 zł,

- sprzedaż przedmiotów,  7 171,00 w kwocie  zł.

 pomniejszona o  488,30 zł. z tytułu opłat bankowych.

 Czysty zysk wyniósł 34 539,67 zł.

 

 Koszt zorganizowania akcji wyceniono na  1 400 zł. i pokryty został ze środków własnych odpowiednio:

- rejestracja zbiórki 0,00zł (zwolnienie z opłaty)

- ogłoszenie w prasie lokalnej – 0,00 zł (zero złotych zero groszy)

- transport – 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych)

- oznakowanie, oklejenie puszek i skarbon – 250 zł ( dwieście pięćdziesiąt złotych)

- wartość pracy wolontariuszy (w tym 5 osób z Zarządu Koła, 4 osoby zaproszone (kadra pracownicza) oraz 9 osób niepełnosprawnych w spierających wolontariuszy – praca społeczna.

 Organizacją zbiórki publicznej zajęła się przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU  nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

Środki w kwocie 6925,40 zł. ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w 2012/2013 r i środki z bieżącej zbiórki znajdują się na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK do czasu prowadzenia dalszych robót budowlanych.

 

 

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej ma formę ogłoszenia prasowego w Kurierze Szczecińskim oraz informacji na stronie Internetowej Stowarzyszenia PSOUU Koło w Gryfinie www.psouugryfino.org.pl  i na portalu Internetowym http://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty.

W imieniu Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

 

                                                                                       Przewodnicząca – Elżbieta Wiśniewska

 

 

 

 
Czwartek, 01. Maj 2014 16:50

                                                                                                                                 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

zaprasza

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

do udziału w projekcie

w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

 

Nasza szansa na lepsze życie – gabinet logopedyczno - rehabilitacyjny 

„Motylek”

 

NA BEZPŁATNE!!!

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, REWALIDACYJNE  I Z ARTETERAPII

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJA SIĘ JUŻ OD 1  MAJA 2014R

 

 

www.psouugryfino.org.pl     Tel:  91 415 2014; 607 942 092

 

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych z wadą słuchu i mowy, niepełnosprawnych intelektualnie ze schorzeniami neurologopedycznymi oraz osób z autyzmem

z terenu powiatu gryfińskiego, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej, oraz w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  w Gryfinie  w godzinach 8:30 – 15:00.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z  kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności przyjmowane będą  do dnia 15 maja 2014 r.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 Do pobrania :

     DEKLARACJA UCZESTNICTWA ZRT2014PCPR.doc

     Oświadczenie.doc

 

                                                                         

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

zaprasza

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

                                  do udziału w zadaniu zleconym przez Powiat Gryfiński

                             

                                                

 

„ Samodzielni – rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”

w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”)

 

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu

gryfińskiego, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby nie objęte rehabilitacją w innych placówkach, realizujące obowiązek szkolny poprzez indywidualne nauczanie, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej oraz w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  w Gryfinie  w godzinach 8:30 – 15:00.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z  kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności przyjmowane będą  do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

      Pobierz formularz zgłoszeniowy                                            

                                             DEKLARACJA UCZESTNICTWA .doc

 
Poniedziałek, 15. Kwiecień 2013 18:21

 

SPRAWOZDANIE

 POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – KOŁO W GRYFINIE

Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 
 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 5a, informuje, że w wyniku przeprowadzenia w okresie 13.04.2012-12.04.2013r. zbiórki publicznej na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Decyzja Nr 6/2012 z dn.05.04.2012r. zgromadzono środki finansowe w kwocie - 24 928,09zł (dwadzieścia cztery  tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych  dziewięć groszy). Celem akcji było zebranie środków finansowych przeznaczonych na adaptację i remont budynku przeznaczonego na rehabilitację  osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką Stowarzyszenia

Formą zbiórki publicznej było przeprowadzenie przez organizatora kwesty do puszek, skarbon stacjonarnych i sprzedaży prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie.

Z kwesty do puszek kwestarskich uzyskano kwotę – 14 324,12zł (czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote dwanaście groszy)

- ze zbiórki do skarbon – 3401,97( trzy tysiące czterysta jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy                                  

- ze sprzedaży prac uczestników WTZ- 7 202,00zł (siedem tysięcy dwieście dwa  złote zero groszy).

Opłaty prowizje bankowe od wpłat gotówkowych i prowadzenia konta wyniosły -302,69 zł.         ( trzysta dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy)

Otrzymane środki finansowe w gotówce, były wpłacane  na rachunek bankowy w Banku Zachodnim WBK, tytułem „ zbiórka publiczna województwo zachodniopomorskie”

Środki w kwocie 17 700,00 ( siedemnaście tysięcy siedemset złotych) zostały wydatkowane na pokrycie Faktury VAT wystawionej za wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym. Pozostałe środki w kwocie  - 6 925,40 ( sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści groszy ) znajdują się   na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK do czasu prowadzenia dalszych robót budowlanych.                                                                                                        

 

Zebrane fundusze zostały przeznaczone, zgodnie z zezwoleniem, na remont i adaptację budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Koszty zorganizowania akcji wyniosły 1 200 (tysiąc dwieście złotych) i pokryte zostały ze środków własnych odpowiednio:

- rejestracja zbiórki 0,00zł (zwolnienie z opłaty)

- ogłoszenie w prasie lokalnej – 0,00 zł (zero złotych zero groszy)

- transport – 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

- oznakowanie, oklejenie puszek i skarbon – 200 zł ( dwieście złotych)

- wartość pracy wolontariuszy (w tym 4 osoby z Zarządu Koła, 3 osoby z  kadry pracowniczej oraz 7 osób niepełnosprawnych wspierających wolontariuszy – praca społeczna

Organizacją zbiórki publicznej zajęła się przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU  nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej ma formę ogłoszenia prasowego w Kurierze Szczecińskim oraz informacji na stronie Internetowej Stowarzyszenia PSOUU Koło w Gryfinie  www.psouugryfino.org.pl  i na portalu Internetowym http://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty

W imieniu Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

Przewodnicząca – Elżbieta Wiśniewska

 
Wtorek, 02. Październik 2012 11:00

OGŁOSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie zleci wykonanie robót remontowych polegających na wymianie pokrycia dachowego (papa) budynku gospodarczego przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie.

Termin wykonania zlecenie 15.10.2012r do 20.10.2012r.

Zainteresowanych proszę o kontakt : tel. 91 415 2014

 
« PoczątekPoprzedni123DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting