Dzisiaj jest: Sobota
17 Kwietnia 2021
Imieniny obchodzą
Anicet, Innocenty, Innocenta, Jakub,
Józef, Klara, Radociech, Robert,
Roberta, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina,
Stefan

Do końca roku zostało 259 dni.
Zodiak: Baran
PSONI Gryfino
Czwartek, 12. Lipiec 2018 18:18

       

     

 

                                              

              

 
Poniedziałek, 18. Czerwiec 2018 13:55

                                                                                          

                    Zadanie współfinansowane ze środków PFRON

  

           Relacja z wycieczki

 

W dniach 08-10 czerwca 2018 roku beneficjenci realizujący Projekt współfinansowany ze środków PFRON pn. „ Prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym c.d.” pod opieką niestrudzonych terapeutek przebywali na wycieczce nad morzem w Międzywodziu. Pobyt super. Morze piękne, wrażenia jak zwykle bezcenne. Dzięki wspaniałej pogodzie, uczestnicy spędzili czas miło, zabawnie i naukowo. 

 

Zapraszamy na krótką relację fotograficzną.

 

 

    

 
Piątek, 25. Maj 2018 18:33

                                                                                                                                          Gryfino 23.05. 2018

                                          Szanowni Państwo

                                          Członkowie PSONI Koło w Gryfinie

                            

                                                        

                                         ZAWIADOMIENIE

 

      Zarząd Koła PSONI Koło w Gryfinie uprzejmie zawiadamia, iż dnia 12.06.2018r. odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PSONI Koło w Gryfinie.

Zebranie odbędzie się w siedzibie PSONI Koło w Gryfinie przy ul.Szczecińskiej 33 w Gryfinie o godzinie 15.30. W przypadku gdy obecność członków będzie niższa niż połowa drugi termin Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków PSONI Koło w Gryfinie odbędzie się o godz.16.00

Prosimy o obecność!

   Proponowany porządek obrad:

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie w dniu 12.06.2018r.

 

    1.Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.

    2.Zatwierdzenie porządku obrad.

    3.Uchwalenie regulaminu obrad.

    4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej 

    5.Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

       co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego

      ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła)

    6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła.

    7.Prezentacja sprawozdania z działalności Koła za rok 2017.

    8.Prezentacja sprawozdania finansowego Koła za rok 2017.

    9.Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

    10.Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie Uchwał.

    11.Udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za 2017r.

    12.Dyskusja i zgłaszanie wniosków.

    13.Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.

    14.Sprawy różne.

    15.Zamknięcie obrad.

Regulamin obrad, sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne Koła do wglądu na stronie Stowarzyszenia www.psouugryfino.org.pl oraz w siedzibie Koła.

 

     Do pobrania

                  Regulamin Walnego Zebrania

                 Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

                 Bilans za 2017 rok

                  Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

                 Sprawozdanie finansowe informacje uzupełniające za 2017 rok

                 Rachunek zysków i strat za 2017 rok

 
Niedziela, 27. Maj 2018 08:52

 

                                                                                                

 

Festyn Integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych

  

24 maja Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie zorganizowało Festyn Integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych. Impreza współfinansowana była ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki a zlecona do przygotowania przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. W zawodach wzieło udział kilkadziesiąt drużyn z całego województwa m.in. placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych ze Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Polic, Goszkowa, Nowielina, Pyrzyc, Dębców, Nowego Czarnowa, Gryfina, Szczecina. Festyn podzielony był na dwa bloki; zawody pływackie które odbyły się na basenie w Centrum Wodnym „ Laguna” w Gryfinie oraz rozgrywki sportowe, których konkurencje przeprowadzono na płycie głównego boiska na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Swoją obecnością zaszczycił nas burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Namieciński oraz Eugieniusz Kuduk dyrektor OSiR i członek Zarządu WSZS.

Spotkanie w duchu zdrowej rywalizacji poprowadziła pani Izabela Kula która po przywitaniu gości, zapoznaniu z Regulaminem zawodów życzyła wszystkim zawodnikom osiągnięcia jak najlepszych wyników w poszczególnych konkurencjach.

Uczestnicy, którzy odnieśli sukcesy w konkursach sportowych przyjęli z rąk pani kierownik WTZ Agaty Czajka – Stankiewicz gratulacje, medale, dyplomy i statuetki.
Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów za rok.

 

 

   

 
Niedziela, 13. Maj 2018 09:36

 

                                                                                                              

                                                                                            Zadanie współfinansowane ze środków PFRON

 

 

  Zajęcia z hipoterapii

 

Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jest wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzięki obecności konia - współterapeuty. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości.

W sobotę 5 maja uczestnicy Zespołu Rehabilitacyjno- Terapeutycznego w Gryfinie odwiedzili Spółdzielnię Socjalną "Wierzbowy Las" w Starym Czarnowie. Beneficjenci rozpoczęli zajęcia hipoterapii ( formę wsparcia) w ramach Projektu współfinansowanego ze środków PFRON o zlecenie realizacji zadań art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pn. „ Prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym c.d.”

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnego terapeutę, swoją pomocą podczas pobytu w „Wierzbowym Lesie” służyli także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Szczecin- Płonia, którzy pomagają w codziennej pracy przy koniach. Beneficjenci są dowożeni na zajęcia busem należącym do stowarzyszenia. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu po 30 minut na jedną osobę niepełnosprawną w miesiącach od maja do października 2018r.

To nowe doświadczenie dla naszych uczestników, bogate w bodźce sensoryczne, okazało się silnym i pozytywnym przeżyciem. Dzięki niezwykłej gościnności i serdeczności właścicieli "Wierzbowego Lasu" beneficjenci wrócili zadowoleni do Gryfina.

 

 

 
Piątek, 11. Maj 2018 15:35

 

  Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Gryfino 2018 - galeria

 

 

    

 

 

 
Piątek, 06. Kwiecień 2018 19:03

 WTZ otrzymał nowy samochód                      

 

Dzisiaj 6 kwietnia 2018r Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gryfinie wzbogacił się o nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnychw tym osób poruszających się  na wózkach inwalidzkich, uczestników WTZ. Dodatkowy bus umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie i dotarcie tych osób na zajęcia warsztatowe, uczestnictwo w imprezach kulturalnych i integracyjnych poza terenem miasta Gryfino.
Uroczyste przekazanie pojazdu miało miejsce przy siedzibie Stowarzyszenia PSONI przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie. Srebrny bus został przekazany do użytku warsztatowi w obecności podopiecznych oraz zaproszonych gości i załogi WTZ.                                                  W uroczystościach wzięli udział  przedstawiciele władz lokalnych: Wicestarosta Jerzy Miler, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Kmieciak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Stawiarska. Samochód został poświęcony przez księdza kanonika Jerzego Brocławika z Parafii p.w. św. J.M Vianneya z Żabnicy, aby bezawaryjnie służył przez kolejne lata i bezpiecznie dowoził uczestników na terapię.
Zakup samochodu był możliwy dzięki kwocie 80 tysięcy złotych, które pozyskano z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami III" pozostałe środki w wysokości prawie 48 tysięcy złotych zostały pozyskane z Gminy Gryfino, Gminy Banie , ze środków Powiatu Gryfińskiego przekazanych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz środki Stowarzyszenia.

Przekazanie samochodu jest dużym wydarzeniem w placówce.

                                                        Elżbieta Wiśniewska – przewodnicząca Zarządu Koła

 

 
Środa, 28. Marzec 2018 14:01

 

                     

 

 

Projekt” Prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym c.d.”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie realizuje Projekt pn. „Prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym c.d.”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 4/2017 - Samodzielni i skuteczni,  Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągnięcie większej samodzielności oraz niezależności w codziennym funkcjonowaniu.

Głównym celem projektu jest nauka samoobsługi i zaradności życiowej, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości, usprawnianie manualne, normalizacja napięcia mięśniowego, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń, redukcja stresu, pokonywanie barier psychicznych i społecznych a także pomoc w zwiększeniu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych  poprzez świadczenie usług asystenckich wspierających ich w czynnościach, których bez pomocy innych nie są w stanie wykonać samodzielnie. Zajęcia prowadzone przez specjalistów będą z podziałem na grupy i indywidualne, co przyczyni się do zwiększenia samodzielności, zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń w określonych sferach życia.

Prowadzone formy wsparcia to: terapia zajęciowa, trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, biblioterapia, hortiterapia rehabilitacja ruchowa, zajęcia na basenie, hipoterapia, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2020r. a jego adresatami jest 10 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkujący na terenie powiatu gryfińskiego. W I okresie jego realizacji od 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 r. do projektu zakwalifikowanych zostanie 10 osób spełniających kryteria udziału w projekcie.

Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość przyjęcia do projektu jest:

  1. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
  2. wiek powyżej 18 roku życia
  3. niepełnosprawność intelektualna w tym       zaburzenia psychiczne, ze sprzężeniami (ruchowymi, epilepsją), z autyzmem
  4. zamieszkiwanie na terenie powiatu gryfińskiego,
  5. nieuczestniczenie równocześnie w ramach innych realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się,
  6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb projektu,
  7. podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 33, w Gryfinie, w dni robocze w godz. 9.00-14.00 lub dzwoniąc pod nr tel. 607 942 092, w celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub wypełnienia stosownej dokumentacji.

Obecnie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc ( deklaracja uczestnictwa przez obecnych uczestników ZR-T) w I edycji, zapisy przyjmowane są do tworzonej listy rezerwowej.

Deklaracja uczestnictwa do pobrania ze strony www.psouugryfino.org.pl

 

  Do pobrania

 

       Deklaracja

      Oświadczenie -1

      Oświadczenie-2

 

 

 
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting