Dzisiaj jest: Niedziela
25 Lipca 2021
Imieniny obchodzą
Jakub, Krzysztof, Nieznamir, Sławosz,
Walentyna

Do końca roku zostało 160 dni.
Zodiak: Lew
PSONI Gryfino
Niedziela, 13. Maj 2018 09:36

 

                                                                                                              

                                                                                            Zadanie współfinansowane ze środków PFRON

 

 

  Zajęcia z hipoterapii

 

Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jest wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzięki obecności konia - współterapeuty. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości.

W sobotę 5 maja uczestnicy Zespołu Rehabilitacyjno- Terapeutycznego w Gryfinie odwiedzili Spółdzielnię Socjalną "Wierzbowy Las" w Starym Czarnowie. Beneficjenci rozpoczęli zajęcia hipoterapii ( formę wsparcia) w ramach Projektu współfinansowanego ze środków PFRON o zlecenie realizacji zadań art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pn. „ Prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym c.d.”

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnego terapeutę, swoją pomocą podczas pobytu w „Wierzbowym Lesie” służyli także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Szczecin- Płonia, którzy pomagają w codziennej pracy przy koniach. Beneficjenci są dowożeni na zajęcia busem należącym do stowarzyszenia. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu po 30 minut na jedną osobę niepełnosprawną w miesiącach od maja do października 2018r.

To nowe doświadczenie dla naszych uczestników, bogate w bodźce sensoryczne, okazało się silnym i pozytywnym przeżyciem. Dzięki niezwykłej gościnności i serdeczności właścicieli "Wierzbowego Lasu" beneficjenci wrócili zadowoleni do Gryfina.

 

 

 
Piątek, 11. Maj 2018 15:35

 

  Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Gryfino 2018 - galeria

 

 

    

 

 

 
Piątek, 06. Kwiecień 2018 19:03

 WTZ otrzymał nowy samochód                      

 

Dzisiaj 6 kwietnia 2018r Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gryfinie wzbogacił się o nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnychw tym osób poruszających się  na wózkach inwalidzkich, uczestników WTZ. Dodatkowy bus umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie i dotarcie tych osób na zajęcia warsztatowe, uczestnictwo w imprezach kulturalnych i integracyjnych poza terenem miasta Gryfino.
Uroczyste przekazanie pojazdu miało miejsce przy siedzibie Stowarzyszenia PSONI przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie. Srebrny bus został przekazany do użytku warsztatowi w obecności podopiecznych oraz zaproszonych gości i załogi WTZ.                                                  W uroczystościach wzięli udział  przedstawiciele władz lokalnych: Wicestarosta Jerzy Miler, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Kmieciak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Stawiarska. Samochód został poświęcony przez księdza kanonika Jerzego Brocławika z Parafii p.w. św. J.M Vianneya z Żabnicy, aby bezawaryjnie służył przez kolejne lata i bezpiecznie dowoził uczestników na terapię.
Zakup samochodu był możliwy dzięki kwocie 80 tysięcy złotych, które pozyskano z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami III" pozostałe środki w wysokości prawie 48 tysięcy złotych zostały pozyskane z Gminy Gryfino, Gminy Banie , ze środków Powiatu Gryfińskiego przekazanych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz środki Stowarzyszenia.

Przekazanie samochodu jest dużym wydarzeniem w placówce.

                                                        Elżbieta Wiśniewska – przewodnicząca Zarządu Koła

 

 
Środa, 28. Marzec 2018 14:01

 

                     

 

 

Projekt” Prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym c.d.”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie realizuje Projekt pn. „Prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym c.d.”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 4/2017 - Samodzielni i skuteczni,  Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągnięcie większej samodzielności oraz niezależności w codziennym funkcjonowaniu.

Głównym celem projektu jest nauka samoobsługi i zaradności życiowej, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości, usprawnianie manualne, normalizacja napięcia mięśniowego, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń, redukcja stresu, pokonywanie barier psychicznych i społecznych a także pomoc w zwiększeniu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych  poprzez świadczenie usług asystenckich wspierających ich w czynnościach, których bez pomocy innych nie są w stanie wykonać samodzielnie. Zajęcia prowadzone przez specjalistów będą z podziałem na grupy i indywidualne, co przyczyni się do zwiększenia samodzielności, zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń w określonych sferach życia.

Prowadzone formy wsparcia to: terapia zajęciowa, trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, biblioterapia, hortiterapia rehabilitacja ruchowa, zajęcia na basenie, hipoterapia, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2020r. a jego adresatami jest 10 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkujący na terenie powiatu gryfińskiego. W I okresie jego realizacji od 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 r. do projektu zakwalifikowanych zostanie 10 osób spełniających kryteria udziału w projekcie.

Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość przyjęcia do projektu jest:

  1. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
  2. wiek powyżej 18 roku życia
  3. niepełnosprawność intelektualna w tym       zaburzenia psychiczne, ze sprzężeniami (ruchowymi, epilepsją), z autyzmem
  4. zamieszkiwanie na terenie powiatu gryfińskiego,
  5. nieuczestniczenie równocześnie w ramach innych realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się,
  6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb projektu,
  7. podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 33, w Gryfinie, w dni robocze w godz. 9.00-14.00 lub dzwoniąc pod nr tel. 607 942 092, w celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub wypełnienia stosownej dokumentacji.

Obecnie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc ( deklaracja uczestnictwa przez obecnych uczestników ZR-T) w I edycji, zapisy przyjmowane są do tworzonej listy rezerwowej.

Deklaracja uczestnictwa do pobrania ze strony www.psouugryfino.org.pl

 

  Do pobrania

 

       Deklaracja

      Oświadczenie -1

      Oświadczenie-2

 

 

 
Wtorek, 27. Marzec 2018 19:35

                              

                              

              Zadanie współfinansowane ze środków PFRON

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GRYFINIE REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

pt. „Prowadzenie rehabilitacja w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym ”

 

Cel projektu: zwiększenie samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez usprawnianie manualne, naukę samoobsługi i zaradności życiowej, wyrabianie systematyczności , pracowitości i wytrwałości

Realizowane formy wsparcia: terapia zajęciowa, trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, biblioterapia, hortiterapia, zajęcia muzyczno- rytmiczne, zajęcia na basenie, logopedyczne, psychologiczne oraz hipoterapia. 

Do projektu zrekrutowano10 beneficjentów z powiatu gryfińskiego którzy od 01.01.2016 do 31.03.2018 w godz. od 7.30 do 15.30 są objęci systematyczną rehabilitacją .  Osoby niepełnosprawne poza obowiązkowym wsparciem biorą udział w imprezach integracyjnych, wycieczkach, zawodach sportowych.

 

 

 

 

 

   

 

        Do pobrania

     zal_1_opis_przedmiotu_zamowienia

     zal_2_form_ofertowy

     zal_3_wzor_umowy

     zal_4_osw_auto

 

 

 

 

 

 

 
Poniedziałek, 05. Luty 2018 16:59

 

      Relacja z Balu Charytatywnego

 

Dziękujemy Wszystkim, którzy w sobotę 3 lutego postanowili spędzić wieczór karnawałowy bawiąc się na Balu Charytatywnym w Domu Restauracyjnym „Biała Wstążka” w Czepinie, który zorganizowany został przez „Lions Club Wodnik Gryfino” oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie. W tym roku podczas balu można było bawić się przy muzyce serwowanej przez dj. J.Kowalskiego. Dziękujemy Łukaszowi Tokarskiemu, niezwykle utalentowanemu wokaliście młodego pokolenia oraz zespołowi   „Step by Step” Gryfino prowadzonego przez Katarzynę Pawlak których występy uświetniły rozpoczęcie balu i zostały świetnie przyjęte przez gości.

W programie wieczoru znalazły się także sprzedaż prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne oraz aukcja obrazów Jadwigi Martinki , Moniki Kuriata, Izabeli Grabarczyk, Sylwestra Pińczuka. Ogromne podziękowania za przekazanie upominków dla Pary Prezydenckiej RP, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Firmy Fliegel Textilservice , Zespołu Elektrowni Dolna Odra, radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Ewy Dudar, Dyrektora Generalnego IGE i OŚ Pawła Racinowskiego, Firmy transportowej Stanisława Wiczkowskiego, Jakuba Blejsza.   Aukcję przedmiotów poprowadziła bardzo skutecznie i z właściwym sobie błyskotliwym poczuciem humoru p. Katarzyna Pawlak. która zadbała o oprawę przekazanych dzieł i przedmiotów.Dzięki hojności uczestników balu i otwartym sercom (za co przedstawiciele Stowarzyszenia ogromnie dziękują) dochód zostanie przeznaczony na dokończenie remontu i adaptacji ostatniego piętra w budynku przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu gryfińskiego. Dziękujemy również bardzo gorąco za okazane wsparcie finansowe osobom nieobecnym na balu: państwu Zdzisławie i Wiesławowi Madziar, radnemu powiatu gryfińskiego Arkadiuszowi Augustyniakowi.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili znakomici goście. Na
bal przybyli między innymi
Jerzy Miler wicestarosta gryfiński, Tomasz Miler zastępcę burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Teresa Sadowska wójt gminy Banie, Beata Blejsz skarbnik gminy Gryfino, Anna Ciszkiewicz radna powiatu gryfińskiego, Zdzisław Malik radny powiatu gryfińskiego, Małgorzata Rubczak radna gminy Gryfino, Marta Szuster radna Gminy Mescherin, Rafał Mucha dyrektor ekonomiczny PGE Oddziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Paweł Racinowski dyrektor generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Krzysztof Taczyński prezes zarządu Gryfskand, Eugeniusz Kuduk dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, Arkadiusz Rybicki zastępca komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie, Janusz Janiszewski kierownik do spraw programowych Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie.

 

Dochód z balu 15150 zł.

 

 

 

 

 
Sobota, 03. Luty 2018 20:12

 

Spotkanie z burmistrzem

 

Dnia 30 stycznia 2018r odbyło się spotkanie z burmistrzem Mieczysławem Sawarynem który kolejną prywatną comiesięczną nagrodę przekazał dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie. Spotkanie odbyło się przy ul. Szczecińskiej w budynku PSONI, w którym mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej i Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny. Podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale wszyscy wiedzą, że są konieczne do zaspokojenia codziennych potrzeb.

- W życiu czasem liczy się chwila, a ta spędzona dzisiaj z wami dała mi bardzo wiele. To dobrze, że interesujecie się tym, co się dzieje w naszym mieście, że chcecie uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach. Podziwiam wykonane przez was prace. Jestem pewien, że otrzymane pieniądze na pewno wam się przydadzą. Cieszę się, że choć trochę mogę pomóc - powiedział burmistrz Mieczysław Sawaryn, wręczając pieniądze jednemu z uczestników spotkania.

Nagrodzeni członkowie PSONI bardzo podziękowali, podkreślając że przy trwającym remoncie i adaptacji budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych każdy grosz się przyda. W spotkaniu uczestniczyli również radny Zdzisław Kmieciak oraz jego żona Wanda Kmieciak, którym potrzeby osób niepełnosprawnych nie są obce.

Przewodnicząca Zarządu Koła Elżbieta Wiśniewska opowiadała, jak wiele daje przebywanie z członkami stowarzyszenia, o zaangażowaniu personelu, pasjach i emocjach, o trwającym jeszcze remoncie.

W czasie spotkania poruszono wiele spraw dotyczących PSONI, mówiono m.in. o potrzebach niepełnosprawnych.

Nie zabrakło również wspomnień, w tym powrotu do szkolnych czasów: co się zbroiło i jakie żarciki wymyślano.

Dla uczestników warsztatów spotkanie i rozmowa z burmistrzem przyniosła wiele satysfakcji. Mogli się nie pochwalić swoimi pracami, opowiedzieć o swoich oczekiwaniach i potrzebach, a przede wszystkim o oczekiwaniu na zakończenie remontu budynku przeznaczonego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, mieszczącego się przy ulicy Szczecińskiej 33 w Gryfinie.

 

 

 
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting