Dzisiaj jest: Czwartek
6 Maja 2021
Imieniny obchodzą
Benedykta, Benita, Dytrych, Gościwit,
Jan, Judyta, Jurand

Do końca roku zostało 240 dni.
Zodiak: Byk
PSONI Gryfino
Piątek, 16. Czerwiec 2017 15:54

 

                                                                                     

       Zadanie współfinansowane ze środków PFRON

      

                                                                              OGŁOSZENIE

 

Rekrutacja beneficjentów do projektu „Prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym" w ramach Konkursu XXIV

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie prowadzi uzupełniający nabór beneficjentów na jedno zwolnione miejsce do projektu pn:„Prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w Gryfinie

Realizacja projektu trwać będzie do 31 marca 2018 roku.

Do udziału w projekcie zapraszamy

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z terenu powiatu gryfińskiego,

które nie objęte są rehabilitacją w innych placówkach, realizują obowiązek szkolny poprzez indywidualne nauczanie, zagrożone  wykluczeniem społecznym. Przedstawią aktualne  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne  orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne  orzeczenie równoważne       ( orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

W ramach projektu oferujemy formy wsparcia ( indywidualne i grupowe):

 • Terapia zajęciowa
 • Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej
 • Biblioterapia
 • Hortiterapia
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia psychologiczne
 • Zajęcia na basenie
 • Hipoterapia
 • Zajęcia muzyczno- rytmiczne

Deklaracja udziału dostępna jest na stronie internetowej www.psouugryfino.org.pl

oraz w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Gryfinie  w godzinach 7:30 – 15:30.

Poprawnie wypełnioną deklarację  należy złożyć do dnia 30 czerwca 2017r. do godziny 15.30 !

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Do pobrania

     Deklaracja uczestnictwa

 
Piątek, 02. Czerwiec 2017 16:23

                                                                                    

 

 

Festyn integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych

 

25 maja 2015 r. w Gryfinie odbył się „Festyn integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych”. Organizatorem imprezy był Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Szczecinie oraz Gryfińskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem przedsięwzięcia było:

- popularyzacja i propagowanie sportu

- rozwój współpracy i rywalizacji sportowej

- kształtowanie nawyku zdrowego i przyjemnego spędzania czasu wolnego
- upowszechnianie różnych form współzawodnictwa sportowego
- rozwijanie zainteresowań sportem  

Uroczyste rozpoczęcie festynu odbyło się o godzinie 9.00 na stadionie sportowym przy udziale przedstawiciela WSZS pana Eugeniusza Kuduka. Inauguracja rozpoczęła się integracyjnym biegiem wszystkich uczestników festynu.

                                                                                        

Organizatorzy zaproponowali uczestnikom mnóstwo atrakcji. We wspólnej rywalizacji wzięło udział 290 uczestników z województwa zachodniopomorskiego m.in. z WTZ Świnoujście, WTZ Szczecin, ŚDS Stargard Szczeciński, ŚDS Mielęcin, ZSS Nowego Czarnowa, WTZ Pyrzyce, DPS Nowe Czarnowo, DPS Moryń, Szkoła Podstawowa nr1 Gryfino, OREW Nowielin, ŚDS Szczecin oraz WTZ i ZRT Gryfino.

Na festynie każdy mógł spróbować swoich sił w konkurencjach sportowych takich jak, bieg integracyjny z udziałem zawodników i zaproszonych gości, wyścig na hulajnodze, wyścig – skoki na piłce, tor przeszkód na czas, rzut woreczkiem do celu, jazda na czas na rowerze stacjonarnym, turniej tenisa stołowego, skoki na skakance, wyścig – sztafeta pociągów, turniej piłkarskich rzutów karnych. Oraz w zawodach pływackich. 

Nad sprawnym przeprowadzeniem konkurencji sportowych i pływackich czuwali sędziowie i trenerzy.

Organizatorzy zadbali o wspaniałe nagrody, które wręczono przedstawicielom placówek biorących udział w „Festynie Integracyjnym”.

Uczestnicy festynu otrzymali ciepły posiłek i ciasto. Herbata, kawa, zimne napoje były dostępne przez cały czas trwania imprezy.                                                                                           Piękna pogoda sprawiła, iż zmagania okazały się jeszcze przyjemniejsze i sprawiły uczestnikom wiele radości. Na zakończenie imprezy odbyła się wspólna zabawa, a oprawę muzyczną zapewnił zaproszony didżej. Najważniejsze, ze wszyscy bawiliśmy się cudownie.

 

Galeria

 Zawody na basenie

 

  Zawody na boisku

 

 

 

 

 

 
Czwartek, 01. Czerwiec 2017 12:36

 

                                                                                                               

                    Zadanie współfinansowane przez Gminę Gryfino

 

 

                                           „Rozwijajmy sprawność fizyczną”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gryfinie od czerwca do końca września 2017r. realizuje zadanie zlecone przez gminę Gryfino „ Aktywni mimo ograniczeń, czyli podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino” pt.: „Rozwijajmy sprawność fizyczną”

Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia są działania integracyjne promujące w szerokim środowisku lokalnym pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych, przełamujące społeczne bariery mentalne.

Zadanie ma na celu udzielenie wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi. Głównym celem jest poprawa i podtrzymanie sprawności fizycznej oraz rehabilitacja społeczna dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi poprzez zorganizowanie, dostosowanych do potrzeb i możliwości adresatów projektu, cyklu zajęć rehabilitacyjnych.

Osoby niepełnosprawne chcą uczestniczyć w życiu społecznym, chcą być akceptowani, doceniani, podziwiani i, jak nikt inny, potrafią okazać swoją radość i wdzięczność, otwartość na świat i ludzi.

Poprzez udział w projekcie nastąpi minimalizacja izolacji społecznej beneficjentów projektu, wzrost ich sprawności fizycznej, zaradności życiowej, motywacji do pełnienia ról społecznych oraz integracji z lokalnym środowiskiem. Projekt ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi udział w zajęciach na basenie przyczyniających się do poprawy kondycji fizycznej, umiejętności pływania i bezpiecznego zachowania się w wodzie oraz w hipoterapii jako rehabilitacji poprzez jazdę konną jak i terapii poprzez sam kontakt z koniem. Udział w tego rodzaju zajęciach będzie także okazją do treningu umiejętności społecznych – korzystania z miejsc użyteczności publicznej oraz integracji z innymi osobami.

Prowadzenie przez specjalistów działań skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie przyczyni się do zwiększenia samodzielności, zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń oraz podnoszenia jakości życia beneficjentów w określonych sferach życia.

 

   Do pobrania

    Deklaracja uczestnictwa.docx

    Udostępnienie danych osobowych.docx

    Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.docx

 
Poniedziałek, 15. Maj 2017 19:00

 

 

 

Gryfino 16.05. 2017

                        Szanowni Państwo

                        Członkowie PSONI Koło w Gryfinie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Koła PSONI Koło w Gryfinie uprzejmie zawiadamia, iż dnia 02.06.2017r. odbędzie się Walne Zebranie Członków PSONI Koło w Gryfinie

Zebranie obędzie się w siedzibie PSONI Koło w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie o godzinie 15.30. W przypadku gdy obecność członków będzie niższa niż połowa drugi termin Walnego Zebrania Członków PSONI Koło w Gryfinie odbędzie się o godz.16.00

Prosimy o obecność!

Proponowany porządek obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Polskiego Stowarzyszenia na

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie w dniu 02.06.2017r.

     1.Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.

     2.Zatwierdzenie porządku obrad.

     3.Uchwalenie regulaminu obrad.

     4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.

     5.Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania

       zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).

     6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła.

     7.Prezentacja sprawozdania z działalności Koła za rok 2016.

     8.Prezentacja sprawozdania finansowego Koła za rok 2016.

     9.Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

     10.Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie Uchwał.

     11.Udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za 2016r.

     12.Dyskusja i zgłaszanie wniosków.

     13.Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.

     14.Sprawy różne.

     15.Zamknięcie obrad.

 

      Do pobrania

 

     Regulamin Walnego Zebrania 2017.docx

 

 

 
Sobota, 06. Maj 2017 21:06

 

 

 
Sobota, 06. Maj 2017 18:21

 

                                                                                                   

              Zadanie współfinansowane ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Powiatu Gryfińskiego

 

 

Obchody Dnia Godności w Gryfinie

 

5 maja obchodziliśmy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień Godności jest właściwie najważniejszym wydarzeniem w ciągu roku dla całego środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną: samych osób, ich rodzin, przyjaciół i terapeutów.

Przez Gryfino przeszedł kolorowy korowód niepełnosprawnych, ich bliskich i przyjaciół, rozdając przechodniom lizaki z hasłami jakie przeświecają obchodom. Cel jak zawsze był tylko jeden - integracja i wsparcie. Uroczyste otwarcie Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną nastąpiło, o godzinie 10:00 pod budynkiem PSONI przy ul. Szczecińskiej 33. Zaprosiliśmy wszystkich zebranych do przemarszu ulicami miasta, który zakończył się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Organizatorzy zadbali o moc atrakcji m.in. odbyły się występy osób niepełnosprawnych, uczniów szkół, przedstawicieli Klubu Senior „ Wigor” oraz DPS. Nie małą atrakcją była ciuchcia i mini zawody sportowe. Oczywiście nie zabrakło smacznych przekąsek; pieczonej kiełbasy, ciasta, napojów.

 

 
Piątek, 05. Maj 2017 19:55

 

 

    

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, zwany dalej zamawiającym,  zaprasza do złożenia oferty cenowej na utwardzenie placu z kostki betonowej przy budynku PSONI w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • rozebranie istniejącej nawierzchni
 • korytowanie
 • wywóz rozebranej nawierzchni
 • zagęszczenie terenu
 • wykonanie podbudowy ( recykling betonowy)
 • ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
 • ułożenie kostki betonowej na podsypce cemontowo- piaskowej 150 m2
 • Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie podmiot, niezbędne do wykonania zamówienia.
 • Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2017 roku.
 • W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego pod adresem: 74 -100 Gryfino, ul. Szczecińska 33 w formie pisemnej w terminie do 19 maja 2017 roku do godziny 10.00.


                                                                                                                  
             Gryfino, 5 maja 2017

 
Poniedziałek, 10. Kwiecień 2017 20:46

 

 
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting