Dzisiaj jest: Sobota
19 Czerwca 2021
Imieniny obchodzą
Borzysław, Gerwazy, Julianna, Odo,
Protazy, Sylweriusz

Do końca roku zostało 196 dni.
Zodiak: Bliźnięta
PSONI Gryfino
Piątek, 18. Wrzesień 2020 18:43

 

Wycieczka do Lichenia

   

W dniu 15.09.2020 r. o godz. 5.30 w ramach nagrody uczestnicy WTZ i zaprzyjaźnionej placówki ZR-T wyjechali na wycieczkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Choć było bardzo wcześnie, wszyscy stawili się zwarci i gotowi. Podróż była dłuuuugaa :)Za to pogoda była świetna, tego dnia było słonecznie.

Celem wycieczki było zwiedzenie Bazyliki, Golgoty, ogrodów oraz innych zabytków Lichenia. Uczestnicy naszej placówki byli pod olbrzymim wrażeniem ogromu Sanktuarium, a na koniec mieli możliwość wjechania na wierzę widokową, z której podziwiali panoramę Lichenia i okolic. Po Bazylice oprowadzał nas przewodnik którego opowieści z zapartym tchem chłonęliśmy.

Do Gryfina bardzo zmęczeni i jeszcze bardziej szczęśliwi wróciliśmy ok 1.30:)

Historia tego miejsca sięgająca dwunastego stulecia jest oparta na dokumentach archiwalnych i przekazach ludowej tradycji, bardzo żywej w życiu miejscowej społeczności do dnia dzisiejszego. Wszystkie te niezwykłe plany i tajemnice Boże nabrały światła i rozmachu wraz z objawieniem się i proroctwem Maryi z początku i połowy XIX wieku.

 

 

 
Piątek, 11. Wrzesień 2020 08:57

 

                             ministerstwo sportu i turystyki rzeczypospolitej polskiej

                   Zadanie współfinansowane ze środków

                      Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Integracyjny Festyn Sportowy z udziałem osób niepełnosprawnych

Gryfino 10.09.2020

 

 

Cel zawodów:

- promowanie i upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych

- integracja Stowarzyszeń i Ośrodków działających na rzecz osób niepełnosprawnych

- włączenie społeczne osób niepełnosprawnych oraz wzrost ich aktywności fizycznej

- rozwój współpracy i rywalizacji sportowej,

- kształtowanie nawyku zdrowego i przyjemnego spędzania czasu wolnego,

- propagowanie pływania jako formy spędzania czasu wolnego

- zwiększenie osobom niepełnosprawnym dostępu i uczestnictwa w sporcie i rekreacji

Ponad 140 osób wzięło udział w kolejnej odsłonie Integracyjnego Festynu Sportowego z udziałem osób niepełnosprawnych, który w czwartek 10 września 2020 odbył się w Gryfinie. Liczne konkurencje i wspólne zabawy miały miejsce na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji a zawody pływackie w Centrum Wodnym „ Laguna”. O godz. 9.30 odbyło się uroczyste rozpoczęcie Festynu. Zmagania sportowe poprzedziłopowitanie gości przez przedstawiciela Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego pana Eugeniusza Kuduka i prowadzącej imprezę pani Moniki Soroczyńskiej. By przygotować uczestników do wzięcia udziału w konkurencjach sportowych odbył się maraton zumby prowadzony przez instruktorkę panią Żanetę Pasternak ze Studia Hipnosic.

Wspólna rywalizacja w atmosferze olimpijskiego święta miała pomóc w integracji środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, rozwijać współdziałanie w zespołach oraz promować zdrowy styl życia. Aktywność fizyczna jest ogromnie ważna dla naszego zdrowia. W czasie pandemii odgrywa ona ogromną rolę, jeśli chodzi o poprawę naszego samopoczucia, dlatego organizacja festynu sportowego to pozytywne przedsięwzięcie skierowane do osób niepełnosprawnych.

 

 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały, że w czwartkowych zmaganiach wzięło udział tylko 8 ekip m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej Gryfino, Warsztat Terapii Zajęciowej Szczecin – Płonia, Warsztat Terapii Zajęciowej Świnoujście, Warsztat Terapii Zajęciowej Goszków, Zespół Rehabilitacyjno- Terapeutyczny Gryfino, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej Gryfino, Dom Pomocy Społecznej Trzcińsko Zdrój, Warsztat Terapii Zajęciowej - Nowielin, których przedstawiciele zostali przypisani do poszczególnych konkurencji. Nie zabrakło też opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy dzielnie wspierali ich w udziale w poszczególnych konkurencjach.

Zawodnicy rywalizowali w wielu konkurencjach indywidualnych, wśród których znalazły się m.in.: bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłką lekarską, rzut woreczkiem do kosza, rzuty piłką do kosza, skoki na skakance, piłkarskie rzuty karne, strzelanie z łuku do tarczy, rzut piłką do otworów w siatce, oraz w konkurencjach drużynowych : bieg z piłką w parach, tor przeszkód, przeciąganie liny.

oraz zawody pływackie. W zawodach pływackich na 30 osób zgłoszonych wystartowało 20 zawodników m.in. z WTZ Świnoujście, WTZ Gryfino, ZR-T Gryfino, WTZ Goszków, DPS Trzcińsko Zdrój.

Zawody pływackie zostały podzielone na konkurencje: pływanie samodzielne mężczyzn i kobiet, pływanie z pomocą mężczyzn i kobiet, oraz sztafeta. W kategorii pływanie z pomocą niespodziewanie dobry rezultat uzyskała pani Patrycja Kwiatkowska z WTZ Świnoujście.

Na koniec zawodów pływackich w rywalizacji wystartowali najlepsi z najlepszych, i tu bezkonkurencyjny okazał się Szymon Kiwior z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie.

Nad sprawnym przeprowadzeniem konkurencji sportowych i pływackich czuwali sędziowie i terapeuci.    

Po zakończeniu części sportowej wszyscy udali się na smakowity poczęstunek, po którym nastąpiło uroczyste wręczenie medali i dyplomów za poszczególne miejsca. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali medale i dyplomy za wzorową postawę i godne reprezentowanie swojej placówki w zawodach. Podczas trwania całego spotkania można było zauważyć jak wiele radości i szczęścia daje osobom niepełnosprawnym możliwość uczestniczenia w tego typu imprezach. To był dzień pełen radości, słońca i pięknych emocji dla wszystkich.

                                                                                                                              

Impreza została sfinansowana ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Rekreacji oraz funduszy własnych stowarzyszenia PSONI Koło w Gryfinie. Duże wsparcie zapewnił gryfiński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wolontariusze.

 

                                                                                                       

 

          

 
Sobota, 05. Wrzesień 2020 17:31

         

                              Relacja z wycieczki nad Morze Bałtyckie

     

28 sierpnia 2020r. uczestnicy Zespołu Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON „ Bą aktywny, sprawny i zdrowy”  wybrali się na 3-dniową wycieczkę nad  morze. Nocowaliśmy w pięknym Ośrodku Wczasowo- Rehabilitacyjnym „ Grażyna”, który znajduje się w Międzywodziu tuż nad samym morzem.Ośrodek oferował wygodne pokoje, salę do wspólnych spotkań i dyskotek jak również miejsce do grillowania. Chętnie korzystaliśmy ze wszystkich tych udogodnień, miło spędzając czas.

 

 

Celem wyjazdu było zintegrowanie osób niepełnosprawnych, rozwijanie samodzielności, upowszechnienie spędzania czasu wolnego, podniesienie wśród beneficjentów świadomości ekologicznej i zainteresowania kwestiami przyrodniczymi oraz rozwijanie wśród nich aktywności ruchowej i sprawności fizycznej. Ale także był to czas na zwiedzanie i odpoczynek.

 

Ponieważ pogoda była w tak zwaną kratkę nie mogliśmy w pełni zażywać kąpieli słonecznych. Każdego popołudnia aktywnie odpoczywaliśmy nad morzem. Podziwialiśmy zachody słońca, zbieraliśmy bursztyny, spacerowaliśmy, graliśmy w piłkę, budowaliśmy zamki z piasku. Z wielką niechęcią wracaliśmy do naszych pokoi. Morze, piasek...to dla naszych podopiecznych było najważniejsze i najlepsze.

 

To były niezwykłe dni, które minęły bardzo szybko. Pozostało wiele pięknych  wspomnień oraz nadzieja, że za rok znowu wyruszymy na wycieczkę i będziemy się dobrze bawić.

 

  


 

 
Niedziela, 23. Sierpień 2020 17:21

                                                                                          

 

Rozpoczęliśmy realizację projektu "Bądź aktywny, sprawny i zdrowy"

w ramach konkursu nr 1/2019 „Kierunek Aktywność”

Czas realizacji Projektu od 01.07.2020 do 31.03.2021

 

 

 

W lipcu rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu pt. "Bądź aktywny, sprawny i zdrowy”. Projekt jest kontynuacją działań w ramach kolejno ogłaszanych konkursów, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz 10 beneficjentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzecznika lekarza ZUS). W ramach zadania beneficjentów objęto kompleksową ciągłą i systematyczną rehabilitacją prowadzoną przez psychologa, logopedę, rehabilitanta oraz instruktorów terapii zajęciowej przy wsparciu opiekuna osoby niepełnosprawnej i wolontariuszy, mającą na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

 

Osoby z niepełnosprawnościami są zagrożone wykluczeniem społecznym, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie działań mających wpłynąć kompleksowo na ich usamodzielnienie. Ważne jest podtrzymywanie i rozwijanie tych umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego i aktywnego życia oraz pełnienia ról społecznych. Całokształt podjętych w ramach projektu działań pomoże zmniejszyć deficyty rozwojowe niepełnosprawnych osób, wpłynie na poprawę jakości życia i funkcjonowania naszych podopiecznych oraz ich otoczenia, a w rezultacie przyczyni się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego.

 

W efekcie zrealizowanie założonych celów przełoży się na nabycie przez Uczestników niezbędnych umiejętności w zakresie poprawy kondycji fizycznej, poprawy orientacji czasoprzestrzennej, w sferze kontaktów społecznych, w zakresie poprawy poziomu samoobsługi, poprawnego wykonywania podstawowych czynności higienicznych, porządkowych, posługiwania się komputerem, poruszania się komunikacją miejską, rozszerzenia zasobu mowy czynnej i biernej, przejawiania nawyków życia społecznego, poprawy komunikacji, doskonalenia sprawności manualnej, grafomotorycznej, wydłużenia koncentracji uwagi, poprawy koordynacji wzrokowo - słuchowej i ruchowej.

Zaplanowane formy wsparcia:

  ▪zajęcia plastyczne,

  ▪trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej,

  ▪biblioterapia,

  ▪hortiterapia,

  ▪zajęcia na basenie

  ▪rehabilitacja ruchowa,

  ▪hipoterapia,

  ▪zajęcia z psychologii

  ▪zajęcia z logopedii.

Projekt jest dofinansowany przez PFRON w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”  

 

  

 

 
Niedziela, 09. Sierpień 2020 15:05

       

 

                            Do pobrania

 

                    Regulamin - sposób przeprowadzenia festynu.docx

                    Oświadczenia.docx

                    Karta zgłoszeniowa.docx

 

 

 

 

 

 

 

 
Środa, 01. Lipiec 2020 14:10

 

                 

 

Ogłoszenie o naborze beneficjentów do projektu współfinansowanego ze środków PFRON

 

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie ogłasza nabór uczestników do udziału

w Projekcie „Bądź aktywny, sprawny i zdrowy”.

 • Projekt realizowany w ramach konkursu:
  „Kierunek Aktywność” (zadania zlecone z  art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.).
 • Termin realizacji projektu:
  01.07.2020r. – 31.03.2022r.
 • Cel projektu: Zwiększenie samodzielności oraz umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 10 osobom z niepełnosprawnościami z powiatu gryfińskiego. Narzędziem służącym do osiągnięcia celu projektu będzie udzielenie form wsparcia; zajęcia plastyczne, trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, biblioterapia, hortiterapia, zajęcia na basenie, rehabilitacja ruchowa, hipoterapia, logopedia, psychologia.
 • Beneficjenci projektu:
  Adresatami projektu będzie 10 osób z niepełnosprawnością z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne lekarza orzecznika ZUS. Niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (ŚDS, WTZ).
 • Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  Beneficjent Projektu (lub jego rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby PSONI wymaganych dokumentów:
  – aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  – formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – oświadczenie o miejscu zamieszkania.
 • Miejsce i termin składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzez Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, ul. Szczecińska 33 w terminie do dnia 07.07.2020r. do godziny 14.00.
 • Dane teleadresowe:

e-mail:  CLOAKING  ,tel. 91-415 2014

 • Dokumenty do pobrania :

         Deklaracja KONKURS 1 2020.docx

         Oświadczenie - dane osobowe ben.docx

         Wizerunek ZRT 2020 ben ubez.docx

         RODO.docx

 

 

 

 

 

  

            Do zapoznania:

                                   Regulamin Obrad Walnego Nadzwyczajnego Zebrania .docx

                                   Sprawozdanie merytoryczne za 2019r

                                   Bilans za 2019 rok

                                   Sprawozdanie finansowe za 2019 rok informacje ogólne

                                   Rachunek zysków i strat za 2019 rok

                                   Sprawo finansowe za 2019r informacje uzupełniające .pdf

 

 

       

 

                          Do zapoznania         

                                    Regulamin Walnego Zebrania 2020 rok

                                    Sprawozdanie merytoryczne za 2019r.

                                    Sprawozdanie finansowe za 2019r informacje ogólne

                                     Rachunek zysków i strat za 2019r.

                                     Bilans za 2019r.

                                    Sprawozdanie finansowe za 2019r informacje uzupełniające do bilansu

 
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting