Dzisiaj jest: Sobota
23 Października 2021
Imieniny obchodzą
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Jan,
Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor,
Włościsław

Do końca roku zostało 70 dni.
Zodiak: Waga
Środa, 18. Kwiecień 2012 16:05

                                               

SPRAWOZDANIE

Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 na rzecz  POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – KOŁO W GRYFINIE

 

1. Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę:

  POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM –KOŁO W GRYFINIE

  UL. SPRZYMIERZONYCH 5 A

74-100 GRYFINO

 2. Cel zbiórki publicznej

  ADAPTACJA I REMONT BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA REHABILITACJĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH tj. BUDYNKU PRZY ULICY SZCZECINSKIEJ 33 W GRYFINIE

 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej 13.04.2011 – 12.04.2012

 4. Organ wydający pozwolenie:

 STAROSTA GRYFIŃSKI

 Decyzja Nr 2/II –OR/11 wydana w  dn. 12. 04. 2011r                                                                                           

 5. Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej

  POWIAT GRYFIŃSKI

 6. Forma zbiórki publicznej

 ZBIERANIE OFIAR DO PUSZEK KWESTARSKICH, SKARBON STACJONARSKICH, ,SPRZEDAŻ PRZEDMIOTÓW

 7. Sposób informowania o wynikach zbiórki (proszę załączyć publiczne oświadczenie o wyniku przeprowadzonej zbiórki)

 GAZETA GRYFIŃSKA , www.psouugryfino.org.pl, BIP POWIAT GRYFIŃSKI

 8. Dochód ze zbiórki (proszę podać łączną kwotę środków finansowych pozyskanych w ramach

wszystkich form zbiórki oraz dołączyć do sprawozdania dowód wpłaty uzbieranych środków na konto:

52 1090 2268 0000 0001 1038 1163   ) tytułem ”KWESTA - POWIAT GRYFIŃSKI”

 9. Ilość środków pozyskanych w ramach poszczególnych form przeprowadzonej zbiórki publicznej:

 a. zbiórka do puszek kwestarskich – 19 250,96 zł.

b. zbiórka do skarbon – 1 886,84 zł.

c. sprzedaż prac – 2 322,00 zł.

 Łączna kwota: 23 459,80  zł.

 10. Koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej, które pokryte zostały z zebranych środków, w tym

rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków

-za prowadzenie konta – 72,32 zł.

-prowizja – 198,35 zł.

RAZEM -  270,,67 zł.

11.Czysty dochód ze zbiórki publicznej – 23 189,13 zł.

 Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej tj: transport, puszki kwestarskie, skarbony pokryto ze środków własnych wolontariuszy.

 12. Dane osób przeprowadzających zbiórkę publiczną- ZAŁĄCZNIK NR 1

 13. Sposób wykorzystania środków zebranych w ramach zbiórki:

 środki finansowe gromadzone są na lokacie w Banku Zachodnim WBK  do momentu przeprowadzenia prac remontowo – budowlanych w budynku przeznaczonym dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie

 Organ wydający pozwolenie zostanie powiadomiony o zamiarze zużytkowania zebranych środków pieniężnych na remont i adaptację budynku mieszczącego się w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33 .

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest organizacją pożytku publicznego. Dla takich właśnie organizacji ustawodawca stworzył możliwość prowadzenia zbiórek publicznych, z których pozyskiwane środki finansowe każdorazowo przeznaczane są na realizację celów statutowych.

                          

Nasze Stowarzyszenie po raz kolejny organizowało zbiórkę publiczną na terenie powiatu gryfińskiego. Zawsze dzięki hojności oraz wrażliwości mieszkańców powiatu pozyskiwało fundusze na wsparcie adaptacji i remontu budynku dla osób niepełnosprawnych. Taka forma pozyskiwania wsparcia finansowego niesie dla naszych podopiecznych dwojaką korzyść: możemy dofinansować działania, na które nie wystarcza środków budżetowych  oraz możemy zaprezentować opinii publicznej miasta Gryfina efekty pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie (prace plastyczne, dekoracje, przedmioty użytkowe), a tym samym przypominać o ich istnieniu.
W imieniu osób niepełnosprawnych intelektualnie pragniemy z całego serca złożyć podziękowania na ręce ludzi dobrej woli, którzy umożliwiają nam przeprowadzenie i organizację zbiórek publicznych i tym którzy hojnie zasilają nasze puszki i skarbony.

 

Przewodnicząca Zarządu Koła – Elżbieta Wiśniewska


 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting