Dzisiaj jest: Sobota
1 Października 2022
Imieniny obchodzą
Benigna, Cieszysław, Danuta, Dan,
Danisz, Igor, Jan, Remigiusz

Do końca roku zostało 92 dni.
Zodiak: Waga

 

 

              ZESPÓŁ REHABILITACYJNO–TERAPEUTYCZY ( ZR-T)

 

– prowadzi swoją działalność w budynku przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie.

Czynny jest przez 5 dni w tygodniu od godz. 7:30 do 15:30.

Zajęcia skierowane są do osób niepełnosprawnych   z różną niepełnosprawnością o charakterze jednorodnym i sprzężonym w wieku od 16 roku życia ( nie wcześniej niż po ukończeniu obowiązku szkolnego) z terenu miasta Gryfina oraz pobliskich miejscowości powiatu gryfińskiego.

 Każdy podopieczny Zespołu powinien posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

ZR-T finansowane jest w ramach konkursów o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Dzięki prowadzanym działaniom uczestnicy nabywają umiejętności pełnienia różnych ról społecznych, zachowania się w miejscach użyteczności publicznej, a przede wszystkim nie tracą posiadanych już umiejętności.

Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę: instruktorów terapii zajęciowej, logopedę, psychologa, rehabilitanta, asystenta osoby niepełnosprawnej.

Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera osoby niepełnosprawne w procesie włączania ich w zajęcia w placówce i w rozwoju ich umiejętności i kompetencji społecznych, dąży do usuwania barier psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych , logopeda - stymuluje dalszy rozwój mowy, rehabilitant-podnosi sprawność ogólną, psycholog-prowadzi działania zmierzające do zminimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania. Instruktorzy terapii zajęciowej prowadzą zajęcia manualne wpływające na rozwijanie wyobraźni, odwracanie uwagi od niepokojących myśli, przywracanie utraconej sprawności przez zlecenie trudniejszych prac, przygotowanie do samodzielnego życia.  

Prowadzone formy wsparcia w ZR-T to: terapia zajęciowa, biblioterapia, trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, hortiterapia, terapia logopedyczna, psychologiczna, rehabilitacja ruchowa, zajęcia na basenie, hipoterapia. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy oraz indywidualnie. Dla każdego beneficjenta opracowywany jest przez kadrę Indywidualny Plan Działania. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w placówce to zespół działań, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacyjnym. Prowadzona rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez: wyrabianie zaradności osobistej i pobudzenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting