Dzisiaj jest: Piątek
27 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Beda, Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan,
Magdalena, Radowit

Do końca roku zostało 219 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Poniedziałek, 15. Maj 2017 19:00

 

 

 

Gryfino 16.05. 2017

                        Szanowni Państwo

                        Członkowie PSONI Koło w Gryfinie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Koła PSONI Koło w Gryfinie uprzejmie zawiadamia, iż dnia 02.06.2017r. odbędzie się Walne Zebranie Członków PSONI Koło w Gryfinie

Zebranie obędzie się w siedzibie PSONI Koło w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie o godzinie 15.30. W przypadku gdy obecność członków będzie niższa niż połowa drugi termin Walnego Zebrania Członków PSONI Koło w Gryfinie odbędzie się o godz.16.00

Prosimy o obecność!

Proponowany porządek obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Polskiego Stowarzyszenia na

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie w dniu 02.06.2017r.

     1.Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.

     2.Zatwierdzenie porządku obrad.

     3.Uchwalenie regulaminu obrad.

     4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.

     5.Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania

       zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).

     6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła.

     7.Prezentacja sprawozdania z działalności Koła za rok 2016.

     8.Prezentacja sprawozdania finansowego Koła za rok 2016.

     9.Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

     10.Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie Uchwał.

     11.Udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za 2016r.

     12.Dyskusja i zgłaszanie wniosków.

     13.Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.

     14.Sprawy różne.

     15.Zamknięcie obrad.

 

      Do pobrania

 

     Regulamin Walnego Zebrania 2017.docx

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting