Dzisiaj jest: Niedziela
3 Lipca 2022
Imieniny obchodzą
Anatol, Jacek, Korneli, Leon,
Miłosław, Otto

Do końca roku zostało 182 dni.
Zodiak: Rak
Piątek, 25. Maj 2018 18:33

                                                                                                                                          Gryfino 23.05. 2018

                                          Szanowni Państwo

                                          Członkowie PSONI Koło w Gryfinie

                            

                                                        

                                         ZAWIADOMIENIE

 

      Zarząd Koła PSONI Koło w Gryfinie uprzejmie zawiadamia, iż dnia 12.06.2018r. odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PSONI Koło w Gryfinie.

Zebranie odbędzie się w siedzibie PSONI Koło w Gryfinie przy ul.Szczecińskiej 33 w Gryfinie o godzinie 15.30. W przypadku gdy obecność członków będzie niższa niż połowa drugi termin Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków PSONI Koło w Gryfinie odbędzie się o godz.16.00

Prosimy o obecność!

   Proponowany porządek obrad:

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie w dniu 12.06.2018r.

 

    1.Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.

    2.Zatwierdzenie porządku obrad.

    3.Uchwalenie regulaminu obrad.

    4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej 

    5.Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

       co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego

      ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła)

    6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła.

    7.Prezentacja sprawozdania z działalności Koła za rok 2017.

    8.Prezentacja sprawozdania finansowego Koła za rok 2017.

    9.Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

    10.Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie Uchwał.

    11.Udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za 2017r.

    12.Dyskusja i zgłaszanie wniosków.

    13.Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.

    14.Sprawy różne.

    15.Zamknięcie obrad.

Regulamin obrad, sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne Koła do wglądu na stronie Stowarzyszenia www.psouugryfino.org.pl oraz w siedzibie Koła.

 

     Do pobrania

                  Regulamin Walnego Zebrania

                 Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

                 Bilans za 2017 rok

                  Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

                 Sprawozdanie finansowe informacje uzupełniające za 2017 rok

                 Rachunek zysków i strat za 2017 rok

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting