Dzisiaj jest: Piątek
27 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Beda, Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan,
Magdalena, Radowit

Do końca roku zostało 219 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Ogłoszenia
Środa, 08. Kwiecień 2015 11:01

 

 

  

 

Zadanie współfinansowane przez PFRON

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                     Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie składa zapytanie o cenę na przeprowadzenie zajęć  hipoterapii dla 10 osób niepełnosprawnych z Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego w Gryfinie w ramach realizacji zadania współfinansowanego przez PFRON pn. „ Samodzielni – prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”

Opis przedmiotu ofertowego:

- prowadzenie zajęć hipoterapii od miesiąca maja do września 2015r.

- przeznaczony czas na zajęcia dla jednego beneficjenta   to 0,5 godziny.

- konkretne terminy zajęć hipoterapii będą ustalane pomiędzy Zamawiającym

   a Wykonawcą        

- koszty związane z prowadzeniem zajęć hipoterapii będą płatne po wystawieniu faktury/    

rachunku przez Wykonawcę

-Wykonawca winien przeprowadzić zajęcia w sposób rzetelny, ze szczególną starannością, tak aby jak największa liczba uczestników uzyskała pozytywne efekty z zastosowanej formy wsparcia.

 
Piątek, 27. Marzec 2015 21:03

 

 

01 

 

Ogłoszenie

 

W związku z zamiarem utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie,  zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w ZAZ, proszone są o zabranie dowodu osobistego i orzeczenia o niepełnosprawności.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych.

 

Elżbieta Wiśniewska – Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU
Marianna Kołodziejska-Nowicka -  Dyrektor PCPR

 
Czwartek, 01. Styczeń 2015 14:15

 

                                                                                                                   

 

 

 Konkurs XV

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

 uprzejmie informuje, że realizuje projekt pn.: „Samodzielni – prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym"  który współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

do udziału w projekcie dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,

pn: „Samodzielni – prowadzenie rehabilitacji w  Zespole Rehabilitacyjno Terapeutycznym" w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON.

Okres realizacji projektu zakłada się od 1 stycznia  2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

                                                                                                               

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych  z terenu powiatu gryfińskiego,

które są nie objęte  rehabilitacją w innych placówkach, realizują obowiązek szkolny poprzez indywidualne nauczanie, zagrożone  wykluczeniem społecznym. Przedstawią aktualne  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne  orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne  orzeczenie równoważne ( orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Deklaracja udziału dostępna jest na stronie internetowej www.psouugryfino.org.pl

oraz w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  w Gryfinie  w godzinach 8:30 – 15:00.

Poprawnie wypełnioną deklarację  wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 15 stycznia 2015r. do godziny 15.00 !

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

   Do pobrania

  Deklaracja uczestnictwa.doc

  Karta rekrutacyjna.doc

  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc

  Oświadczenie o rozpowszechnianiu wizerunku.doc

  Oświadczenie.doc

  Regulamin rekrutacji.doc

 

 

                                                                         

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

zaprasza

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

                                  do udziału w zadaniu zleconym przez Powiat Gryfiński

                             

                                                

 

„ Samodzielni – rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”

w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”)

 

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu

gryfińskiego, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby nie objęte rehabilitacją w innych placówkach, realizujące obowiązek szkolny poprzez indywidualne nauczanie, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej oraz w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  w Gryfinie  w godzinach 8:30 – 15:00.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z  kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności przyjmowane będą  do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

      Pobierz formularz zgłoszeniowy                                            

                                             DEKLARACJA UCZESTNICTWA .doc

 
Poniedziałek, 15. Kwiecień 2013 18:21

 

SPRAWOZDANIE

 POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – KOŁO W GRYFINIE

Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 
 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 5a, informuje, że w wyniku przeprowadzenia w okresie 13.04.2012-12.04.2013r. zbiórki publicznej na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Decyzja Nr 6/2012 z dn.05.04.2012r. zgromadzono środki finansowe w kwocie - 24 928,09zł (dwadzieścia cztery  tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych  dziewięć groszy). Celem akcji było zebranie środków finansowych przeznaczonych na adaptację i remont budynku przeznaczonego na rehabilitację  osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką Stowarzyszenia

Formą zbiórki publicznej było przeprowadzenie przez organizatora kwesty do puszek, skarbon stacjonarnych i sprzedaży prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie.

Z kwesty do puszek kwestarskich uzyskano kwotę – 14 324,12zł (czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote dwanaście groszy)

- ze zbiórki do skarbon – 3401,97( trzy tysiące czterysta jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy                                  

- ze sprzedaży prac uczestników WTZ- 7 202,00zł (siedem tysięcy dwieście dwa  złote zero groszy).

Opłaty prowizje bankowe od wpłat gotówkowych i prowadzenia konta wyniosły -302,69 zł.         ( trzysta dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy)

Otrzymane środki finansowe w gotówce, były wpłacane  na rachunek bankowy w Banku Zachodnim WBK, tytułem „ zbiórka publiczna województwo zachodniopomorskie”

Środki w kwocie 17 700,00 ( siedemnaście tysięcy siedemset złotych) zostały wydatkowane na pokrycie Faktury VAT wystawionej za wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym. Pozostałe środki w kwocie  - 6 925,40 ( sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści groszy ) znajdują się   na rachunku bankowym w Banku Zachodnim WBK do czasu prowadzenia dalszych robót budowlanych.                                                                                                        

 

Zebrane fundusze zostały przeznaczone, zgodnie z zezwoleniem, na remont i adaptację budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Koszty zorganizowania akcji wyniosły 1 200 (tysiąc dwieście złotych) i pokryte zostały ze środków własnych odpowiednio:

- rejestracja zbiórki 0,00zł (zwolnienie z opłaty)

- ogłoszenie w prasie lokalnej – 0,00 zł (zero złotych zero groszy)

- transport – 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

- oznakowanie, oklejenie puszek i skarbon – 200 zł ( dwieście złotych)

- wartość pracy wolontariuszy (w tym 4 osoby z Zarządu Koła, 3 osoby z  kadry pracowniczej oraz 7 osób niepełnosprawnych wspierających wolontariuszy – praca społeczna

Organizacją zbiórki publicznej zajęła się przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU  nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej ma formę ogłoszenia prasowego w Kurierze Szczecińskim oraz informacji na stronie Internetowej Stowarzyszenia PSOUU Koło w Gryfinie  www.psouugryfino.org.pl  i na portalu Internetowym http://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty

W imieniu Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

Przewodnicząca – Elżbieta Wiśniewska

 
« PoczątekPoprzedni123DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting